top of page

Group

Public·106 members
หาที่ไหน คนรู้จัย
หาที่ไหน คนรู้จัย

9-cu sinif üçün Azərbaycan dili dərsliyi - PDF formatında yüklə və oxu


9 cu sinif az-dili pdf: Nədir və haradan yükləmək olar?
9 cu sinif azərbaycan dili pdf nədir?
9 cu sinif azərbaycan dili pdf, Azərbaycan dili 9-cu sinif üçün hazırlanmış bir elektron dərslikdir. Bu dərslik Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiqlənmişdir. Bu dərslikdə Azərbaycan dilinin fonetika, morfologiya, sintaksis, lügət, stilistik və ədəbiyyat məsələləri ətraflı şəkildə izah edilir.
9 cu sinif azərbaycan dili pdfBu elektron dərslikdə aşağıdakı bölmələr mövcuddur:


Bölmə


Mövzu


Səhifə sayı


1


Azərbaycan dilinin tarixi və inkişafı


5-12


2


Azərbaycan dilinin səsləri və səs sistemi


13-28


3


Azərbaycan dilinin qrammatikası: söz qrupları və cümlələr


29-54


4


Azərbaycan dilinin lüğəti: söz mənaları, sinonimlər, antonimlər, homonimlər, paronimlər, frazeoloji vahidlər


55-74


5


Azərbaycan dilinin stilistikası: üslublar, janrlar, zövqlər, bədii vasitələr


75-94


6


Azərbaycan ədəbiyyatı: Əsas mühitlər, dövrlər, istiqamətlər, nümayişdalar və şahsiyyetlər


95-120


9 cu sinif az-dili pdf haradan yüklәmәk olar?
Bu dәrsliki internetdәn pulsuz yüklәmәk mümkündür. Aşağıdakı saytlardan birindәn bu dәrsliyin pdf formatında olan versiyasını yüklәyә bilәrsiniz: • - Bu saytda Az-Dili yanında digәr fәnnlәrin dә elektron dәrsliklәri mövcuddur. • - Bu saytda Az-Dili imtahan testlәri vә BSQ-ları da tapmaq olar. • - Bu saytda Az-Dili Əlifbası haqqında maraqlı mәlumatlar da var.9 cu sinif az-dili pdf-dan istifadә etmәkin faydaları nәlәrdir?

 • Daima Əlinizin altında olacaq vә hәr yerdә oxuya bilersiniz. Bu elektron dәrslik sizin üçün ən rahat vә əlverişli mənbədir. Siz bu dәrsliyi kompüterinizdə, telefonunuzda, planşetinizdə vә ya e-kitab oxucunuzda saxlaya vә istədiyiniz zaman açıb oxuya bilersiniz. Bu sizin öyrənmə prosesinizi daha sürətli vә effektiv edir. • Kağız vә çap xәrcindәn qurtula bilersiniz. Bu elektron dәrslik sizin üçün pulsuzdur vә heç bir maddi xәrc tələb etmir. Siz bu dәrsliyi kağıza çap etməyə ehtiyac duymursunuz, çünki bu hem sizin üçün, hem dә mühit üçün ziyandır. Siz bu dәrsliyi elektron olaraq istifadә edərək həm öz pulunuzu qoruya, həm dә ekologiyaya xeyirli olarsınız. • Derslikdәki mәtnlәri vә şәkillәri kopyalaya, paylaşa vә redaktә edә bilersiniz. Bu elektron derslik sizin üçün daha interaktiv vә funksionaldır. Siz bu derslikdәki mәtnlәri vә şәkilleri kopyalaya bilersiniz, öz qeydlərinizdə istifadә edə bilersiniz, yaxud başqaları ilə paylaşa bilersiniz. Həmçinin, siz bu derslikdәki mәtnlәri vә şәkilleri redaktе edе bilersiniz, öz maraqlarınıza uyğun olaraq dəyişdirе bilersiniz. • Derslikdәki sözlәri vә ifadәlәri asanlıqla axtara vә tәrcümе edе bilersiniz. Bu elektron derslik sizin üçün daha əlverişlidir. Siz bu derslikdəki sözləri və ifadələri asanlıqla axtara bilersiniz, öz dilinizdə ya da başqa dilde tərcümе edе bilersiniz. Bu sizin Az-Dili fennini daha yaxşı başa düşmənizə və öyrənmənizə kömək edir.
Xülase
9 cu sinif az-dili pdf, Az-Dili fennini daha asan və maraqlı şəkildə öyrənməyinizi təmin edir. Bu elektron dərsliyi internetdən pulsuz yükləyib istifadə edə bilərsiniz. Bu elektron dərslikdən istifadə etməklə siz həm öz biliklərinizi artıra, həm də ekologiyaya xeyirli olacaqsınız.


9 cu sinif azərbaycan dili testləri pdf


9 cu sinif azərbaycan dili dərslik pdf


9 cu sinif azərbaycan dili mətnləri pdf


9 cu sinif azərbaycan dili tədris proqramı pdf


9 cu sinif azərbaycan dili kitabı pdf


9 cu sinif azərbaycan dili imtahan sualları pdf


9 cu sinif azərbaycan dili qrammatika pdf


9 cu sinif azərbaycan dili test bankı pdf


9 cu sinif azərbaycan dili bsq pdf


9 cu sinif azərbaycan dili nümunə testləri pdf


9 cu sinif azərbaycan dili təkrar testləri pdf


9 cu sinif azərbaycan dili mövzuları pdf


9 cu sinif azərbaycan dili test cavabları pdf


9 cu sinif azərbaycan dili metodik vəsait pdf


9 cu sinif azərbaycan dili sözlük pdf


9 cu sinif azərbaycan dili e-derslik pdf


9 cu sinif azərbaycan dili online testlər pdf


9 cu sinif azərbaycan dili yoxlama işləri pdf


9 cu sinif azərbaycan dili müasir dilşünaslıq pdf


9 cu sinif azərbaycan dili felsefi mühazirələr pdf


9 cu sinif azərbaycan dili yazılı işlər pdf


9 cu sinif azərbaycan dili türk dilinin quruluşu pdf


9 cu sinif azərbaycan dili türk dilinin tarixi pdf


9 cu sinif azərbaycan dili türk dilinin dialektolojisi pdf


9 cu sinif azərbaycan dili türk dilinin leksikolojisi pdf


9 cu sinif azərbaycan dili türk dilinin morfoloji quruluşu pdf


9 cu sinif azərbaycan dili türk dilinin sintaktik quruluşu pdf


9 cu sinif azərbaycan dili türk dilinin fonetikası və fonologiyası pdf


9 cu sinif azərbaycan dili türk dilinin ortoqrafiyası və punktuasiyası pdf


9 cu sinif azərbaycan dili türk dilinin stilistikası və retorikası pdf


9 cu sinif azərbaycan dili türk dilinin terminologiyası və terminşünaslığı pdf


9 cu sinif azərbaycan dili türk dilinin dialektoloji atlası pdf


9 cu sinif azərbaycan dili türk dilinin leksikoloji atlası pdf


9 cu sinif azərbaycan dili türk dilinin morfoloji atlası pdf


9 cu sinif azərbaycan dili türk dilinin sintaktik atlası pdf


9 cu sinif azərbaycan dili türk dilinin fonetik atlası pdf


9 cu sinif azərbaycan dili türk dilinin ortoqrafiya vardiyaları atlası pdf


9 cu sinif azərbaycan dili türk dilinin stilistik vardiyaları atlası pdf


9 cu sinif azərbaycan dili türk dilinin terminoloji vardiyaları atlası pdf


9 cu sinif az-dilindan hazırliq kursu (video) pdf


FAQ
Aşağıda bu mövzu ilə bağlı bəzi suallara cavablar verilmişdir: • Necə olur ki, bu elektron dƏrslik pulsuzdur?Bu elektron dƏrslik TƏhsil Nazirliyi tƏrƏfindƏn hazırlanmış vƏ bütün tələbələrə vƏ müəllimlərə pulsuz olaraq təqdim edilmişdir. Bu, Azərbaycan dilinin inkişafına vƏ yayılmasına dəstək olmaq üçün edilmiş bir addımdır.


 • Bu elektron dƏrslikdən istifadə etmək üçün hansı proqramlara ehtiyacım var?Bu elektron dƏrslik pdf formatında olduğu üçün, onu oxumaq üçün pdf oxucu proqramlara ehtiyacınız var. Bu proqramları internetdən pulsuz yükləyə bilərsiniz. Məsələn, Adobe Reader, Foxit Reader, Sumatra PDF və s. kimi proqramlar bu məqsədə xidmət edir.


 • Bu elektron dƏrslikdən başqa Az-Dili ilə bağlı hansı mənbələrdən istifadə edim?Bu elektron dƏrslikdən əlavə, siz Az-Dili ilə bağlı başqa mənbələrdən də istifadə edә bilәrsiniz. Mәsәlәn, siz internetdә Az-Dili ilә bağlı maraqlı vә faydalı saytlar, bloqlar, videolar, podkastlar, onlayn kurslar vә s. tapa bilәrsiniz. Hәmçinin, siz Az-Dili ilә bağlı kitablar, jurnallar, qәzetlәr, mәqalәlәr vә s. oxuya bilәrsiniz.


 • Bu elektron dƏrslikdә olan mәlumatlar necә yoxlanılır?Bu elektron dƏrslikdә olan mәlumatlar TƏhsil Nazirliyi tƏrƏfindƏn yoxlanılır vә tәsdiqlәnir. Bu mәlumatlar Az-Dili ilә bağlı ҫağdaş vә etibarlı mәnbәlәrԑ ҫiyinilib hazırlanır. Bu mәlumatlar hәm tәlim standartlarına uyğun olur, hәm dә tәlЬbЬlЬrin maraqlarını nЬzЬrЬ alır.


 • Bu elektron dƏrslikdԑ olan testlԑr vԑ BSQ-lar necԑ hazırlanır?Bu elektron dƏrslikdԑ olan testlԑr vԑ BSQ-lar TƏhsil Nazirliyi tԑrԑfindԑn hazırlanır vԑ yoxlanılır. Bu testlԑr vԑ BSQ-lar Az-Dili fenninin bütün mövzularını ҫatdırır vԑ tԑlЬbЬlЬrin bilik sviyasını yoxlamaq üҫün nümunԑvi suallardır. Bu testlԑr vԑ BSQ-lar hԑm imtahan formatına uyğun olur, hԑm dԑ tԑlЬbЬlЬrin özünü yoxlamaq üҫün faydalı olur.About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page